Overzicht commissies

Hieronder worden de commissies op alfabetische volgorde besproken.

 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie in haar huidige vorm zal doorgaan met het organiseren van de activiteiten in de komende 2 maanden. Het toekomstig oud bestuurslid zal vervangen worden door onze bestuurslid intern. Het bestuurslid intern zal een grotere rol gaan spelen in ondersteuning van de commissie om het inhaalbeleid mogelijk te maken. Deze ondersteuning houdt in (niet uitputtend): Helpen bij de voorbereidingen van de activiteit en helpen tijdens de activiteit. Ondersteuning betekent niet dat de taken van de commissie overgenomen worden, de vrijheid van de commissie komt niet in het geding.

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Adriaan van Elk
 • Andrew McKeown
 • Celine de Bruijn
 • Johan Krijnsen
 • Marley van Dortmont

 

Acquisitiecommissie

Deze commissie is dit jaar niet gevormd. Het bestuurslid extern zal zijn best doen alsnog aan het begrote bedrag te kunnen voldoen. Echter is het niet realistisch om ervanuit te gaan dat dit lukt.

 

Feestcommissie

De feestcommissie in haar huidige vorm zal doorgaan met het organiseren van de feesten in de komende 2 maanden. Het toekomstig oud bestuurslid zal vervangen worden door onze bestuurslid intern. Het bestuurslid intern zal een grotere rol gaan spelen in ondersteuning van de commissie om het inhaalbeleid mogelijk te maken. Deze ondersteuning houd in (niet uitputtend): Helpen bij de voorbereidingen van het feest en helpen tijdens het feest. Ondersteuning betekent niet dat de taken van de commissie overgenomen worden, de vrijheid van de commissie komt niet in het geding.

De feestcommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Anne Boddeke
 • Celine de Bruijn
 • Danielle de Brock
 • Ricardo Brouwer

 

Fotocommissie

De fotocommissie zal zich bezighouden met het maken van foto’s tijdens borrels, activiteiten en feesten.

De fotocommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Celine de Bruijn
 • Priscilla Postma

 

Galacommissie

De galacommissie heeft op 31 maart 2017 een prachtig gala neergezet met het thema Casino Royale.

De galacommissie bestond uit de volgende personen:

 • Kirsten van der Geer
 • Lah Tasha Bhattoe
 • Lisa Kuiper
 • Priscilla Postma

 

Internationale commissie

De internationale commissie zal zich toeleggen op het organiseren van activiteiten speciaal gericht op internationale LGBT+-studenten binnen Groningen. De commissie heeft daarnaast ten doel om de integratie tussen Nederlandse en internationale studenten te vergroten.

De international commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Maximilian Hetz (Voorzitter)
 • Mayte Moreno (Secretaris)
 • Linde de Bot
 • Annabelle Rust
 • Ricardo Brouwer
 • Ludo Aerts

 

Introductiecommissie

De introductiecommissie zal zich bezig gaan houden met het organiseren van het introkamp, meerdere introductiediners en het opvangen van nieuwe leden die voor het eerst naar een borrel of activiteit gaan. Er is al een reeks aan gezellige introdiners geweest en er staan er nog een aantal op de planning.

De introductiecommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Celine de Bruijn
 • Kirsten van der Geer
 • Lea Busweiler
 • Dana de Jonge
 • Jonieke Rienstra

 

Kascommissie

De kascommissie controleert de penningmeester gedurende het jaar en vergadert een aantal keer per jaar, vaak samen met de penningmeester. De kascommissie doet verslag van hun controle tijdens de halfjaarlijkse-, de eindejaars- en de overdrachts-ALV. Op 13-04-17 heeft de kascommissie de begroting goedgekeurd: heel fijn!

De kascommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Marcel Tiemens
 • Floris Harmanni
 • Jikke van Deelen

 

KEI-commissie

De KEI-commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van een KEI-week vol gezellige en interessante activiteiten. Deze commissie is in maart met hun voorbereidingen begonnen en zijn druk aan de slag om een mooie KEI-week neer te zetten. Van de commissieleden wordt verwacht dat ze gedurende de KEI-week aanwezig zijn samen met het bestuur.

 

De KEI-commissie bestaat uit de volgende personen:

 

 • Kirsten van der Geer
 • Anne Boddeke
 • Dana de Jonge
 • Lea Busweiler
 • Ludo Aerts

 

Maatschappelijke commissie

De maatschappelijke commissie houdt zich bezig met het organiseren van maatschappelijke activiteiten voor de leden van Ganymedes. Er zijn helaas nog geen maatschappelijke activiteiten georganiseerd. Hier gaan we verandering in proberen te brengen!

De maatschappelijke commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Celine de Bruijn
 • Dana de Jonge
 • Dennis Drenth
 • Jikke van Deelen
 • Ricardo Brouwer

 

Reiscommissie

Het is de reiscommissie dit jaar helaas niet gelukt om een reis te plannen.
Samen met de commissie gaan we kijken naar een vervangende activiteit / oplossing hiervoor.

De reiscommissie 2016-2017 bestaat uit de volgende personen:

 • Andrew McKeown
 • Celine de Bruijn
 • Lot van Hoorn

 

PR-commissie

Het is helaas niet gelukt om een PR-commissie te vormen dit jaar. Zodoende heeft het bestuur een poging gedaan om deze taak over te nemen. Echter staat het hele budget voor PR nog open.
We zijn van plan Ganymedes toch nog wat op de kaart te zetten met behulp van deze middelen.

 

Vertrouwenspersonencommissie

Dit jaar hebben we ook weer enkele vertrouwenspersonen binnen Ganymedes. Leden kunnen bij hen langs voor een goed gesprek, of wanneer er zich een geschil voordoet binnen de vereniging.

De vertrouwenspersonencommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Bram van Dort
 • Danielle de Brock
 • Maximilian Hetz

 

Webcommissie

De webcommissie zal de Ganymedes-website onderhouden. We begrepen dat er een nieuwe website voor Ganymedes klaar staat zodra de vertaling ervan binnen is. Hier gaat onze extern mee aan de slag.

De webcommissie 2016-2017 bestaat uit de volgende personen:

 • Bas Defauwes
 • Celine de Bruijn
 • Lot van Hoorn

 

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit oud-bestuursleden die het huidig bestuur van advies dienen. De RvA heeft dit jaar een goede poging gedaan om het huidige bestuur te adviseren.

De Raad van Advies 2016-2017 bestaat uit de volgende personen:

 • Esmee Schipper
 • Gerjan te Velde
 • Lisa Kuiper
 • Vincent Boswijk